Tarieven


In 2019 is het dieetadvies door een diëtist opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per jaar. Vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen wel onder het eigen risico. Om naar de diëtist te gaan is geen verwijzing van een arts nodig. Echter, sommige zorgverzekeraars stellen verwijzing door een arts als voorwaarde om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Het is ook mogelijk dat dieetadvisering na 3 behandeluren wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt in uw polis vinden in hoeverre uw verzekering deze dieetadvisering vergoedt.

Wanneer dieetadvisering onderdeel uitmaakt van ketenzorg, zoals bij Diabetes, COPD of risico hart- en vaatziekten geldt geen eigen risico. Uw huisarts/praktijkondersteuner kan u vertellen of u onder ketenzorg valt.


De behandeling bestaat uit directe tijd (gesprekken) en indirecte tijd (o.a. administratie, dieet opstellen, rapportages). Indien de kosten voor eigen rekening zijn, dan gelden de volgende tarieven.


Basistarief
 15 minuten 
  € 15,00  
Eerste consult 
 60 minuten consult en
 15 minuten indirect

   € 75,00
Vervolgconsult
 30 minuten
   € 30,00
Vervolgconsult
 15 minuten
   € 15,00
Huisbezoek

€ 5,00 extra   

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 

Powered by webXpress